ROZWÓJ Fotowoltaiki

Po wprowadzeniu arabskiego embargo na dostawy ropy naftowej w 1973 roku, zaczęto dostrzegać zalety energii solarnej i uświadomiono sobie globalne konsekwencje z tego wynikające. Embargo – ogłoszone przez organizację OPEC w październiku 1973 roku - spowodowało dwukrotne podniesienie cen ropy naftowej i zilustrowało jak gospodarka światowa jest uzależniona od cen ropy naftowej.

Już w 1975 r. Centrum NASA Lewis Research Center zainstalowało na całym świecie 83 systemy solarne jako eksperymentalnego zasilania chłodziarek, oświetlenia mieszkań, oświetlenia szpitali, urządzeń telekomunikacyjnych, stacji pomp.