Podgrzewanie wody przy wykorzystaniu instalacji solarnych

Instalacje solarne, które wykorzystują energię słoneczną do ogrzewania wody stają się w naszym coraz bardziej popularne i przestają być jedynie dobrem luksusowym. Dzieje się tak zarówno poprzez stale rosnące ceny paliw jak i postępujące w bardzo szybkim tempie zanieczyszczenie środowiska. Oba wymienione czynniki wymuszają postęp w technologiach ogrzewnictwa. Jednym z takich rozwiązań jest właśnie instalacja solarna - pozwala ona pokryć od 60 do 75% rocznego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową, a co za tym idzie znacznie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

Oczywiste jest również to, że wykorzystując darmową energię słoneczną do ogrzewania ciepłej wody użytkowej oszczędzamy nie tylko środowisko, ale również nasze wydatki na energię elektryczną, gaz, olej opałowy, węgiel. Raz poczyniona inwestycja na stałe zniweluje koszty energetyczne dla danego obiektu. Początkowo poniesione nakłady bardzo szybko rekompensują się i pozwalają obniżyć koszty średnio nawet do ok. 75% oszczędności związanych z  rocznymi kosztami przygotowania ciepłej wody użytkowej i do około 20% związanymi z ogrzewaniem. Rachunek ekonomiczny jest więc prosty – stałe oszczędności. Koszt instalacji słonecznej złożonej z kolektorów płaskich jest porównywalny z kosztem instalacji tradycyjnej. Jeśli jednak wziąć pod uwagę, że dalsza eksploatacja systemu z kolektorami prawie nic nie kosztuje, inwestycja szybko się zwraca. Właściwie zaprojektowana instalacja pozwala na wymierne korzyści, zapewnia koszty eksploatacji ograniczone do niezbędnego minimum i gwarantuje szybką amortyzację. Sprawia to, że sprzedaż systemów solarnych znacznie wzrasta z każdym rokiem i sięga obecnie ok. 114.800 m2 powierzchni czynnej w kwietniu 2012r. Dzięki urządzeniom solarnym realnym stało się zarówno wykorzystanie promieniowania słonecznego w życiu codziennym – jako darmowej energii dla nas i oszczędzanie środowiska.

Na rynku jest ogromny wybór kolektorów słonecznych, trzeba jednak zwrócić uwagę, że tylko wysoka jakość techniczna kolektorów, warunkuje stałe korzyści ekonomiczne. Inwestycja zwraca się po około 3-6 latach. Natomiast przy ciągłym wzroście cen energii czas zwrotu takiej instalacji będzie się jeszcze zmniejszał. Po tym czasie mamy już tzw. Darmową