Fotowoltaika

Energia elektryczna ze słońca.

Technologia fotowoltaiczna (PV) służy do przetwarzania energii płynącej ze Słońca na prąd elektryczny, którym można zasilać każde urządzenie domowe, oświetlenie, czy urządzenia termiczne. Układ solarny jest czystym, niezawodnym źródłem energii elektrycznej. Technologia solarna różni się całkowicie od systemów wykorzystujących słoneczną energię termiczną, wykorzystywaną do ogrzewania wody.

Pojedyncze ogniwo słoneczne zawiera dwie lub kilka warstw materiału półprzewodnikowego, najczęściej krzemu krystalicznego. Gdy krzem zostanie wystawiony na działanie światła słonecznego, generowane są ładunki elektryczne, które następnie są odprowadzane jako prąd stały. Wiele pojedynczych ogniw łączy się ze sobą tworząc moduł - takie moduły są elementami fotowoltaicznego systemu solarnego. Tam, gdzie potrzebny jest prąd zmienny, w skład systemu solarnego wchodzi dodatkowo inwertor zamieniający prąd stały na prąd zmienny.

W Polsce średnie napromieniowanie energią słoneczną wynosi około 1000 kWh/m2. Uwzględniając mniejsze nasłonecznienie zimą, oraz sprawność paneli solarnych można przyjąć, że rocznie możliwe jest pozyskanie około 200 kWh/m2. Takie ogólnodostępne źródło energii staje się tym bardziej cenne, że już w roku 2018 spodziewane są znaczące podwyżki cen energii. Instalacja fotowoltaiczna może być jednak wspierana w naszym kraju jako inwestycja w odnawialne źródła energii.