Najważniejsze pojęcia

Ogniwo PV – najmniejszy element systemu PV, który wytwarza energię elektryczną
w warunkach ekspozycji na światło takie jak promieniowanie słoneczne;
Moduł PV – najmniejszy, w pełni chroniony przed wpływami środowiska zespół
połączonych ze sobą ogniw PV;
Kolektor PV – mechanicznie i elektrycznie zintegrowany zespół modułów PV i innych
niezbędnych elementów, które tworzą jednostkę zasilającą prądem stałym;
Łańcuch PV - obwód, w którym łączy się szeregowo moduły PV, w celu wytworzenia
w kolektorze PV wymaganego napięcia wyjściowego;
Skrzynka połączeniowa kolektora PV – (Junction Box) obudowa w której wszystkie
łańcuchy PV jakiegokolwiek kolektora PV są połączone elektrycznie i gdzie są umieszczone
zabezpieczenia;
Przewód główny DC systemu PV – przewód łączący skrzynkę połączeniową generatora
PV z zaciskami DC falownika PV;
Falownik PV lub Inwerter PV – urządzenie, które przetwarza napięcie i prąd stały, w napięcie i prąd
przemienny, przekazujące energię do sieci;
STC, Standard Test Conditions STC (Standard Test Conditions) w skrócie: prostopadłe
promieniowanie słońca o mocy 1000W na jeden m², przy temperaturze 25C. Spektrum
AM=1,5 (Air Mass), zgodnie z ASTM G173-03 oraz IEC 60904-3;
NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) - jest zdefiniowane jako temperatura
osiągana przez pojedyncze ogniwo PV w układzie be obciążenia odbiornikiem przy
spełnieniu poniższych warunków :
-promieniowanie na powierzchnie Ogniwa PV = 800 W/m2
-temperatura powietrza = 20°C
-prędkość wiatru = 1 m/s
-sposób montażu = nie zasłonięta tylna część panelu
Sprawność systemów solarnych (η%) - Stopień zamiany energii słonecznej na elektryczną
mierzony jest w %. Wówczas moduł PV o sprawności np. 15% z powierzchni 1m2 w ciągu godziny wyprodukuje 150Wh energii elektrycznej, według międzynarodowego standardu STC (1000w/m2, temp. 25stC).