Kolektory słoneczne - rodzaje

Kolektory słoneczne zamieniają promieniowanie słoneczne w ciepło, używamy ich do przygotowania ciepłej wody (c.w.u.).

W uproszczeniu przyjmuje się, że średnio w Polsce do 1 m2 powierzchni dociera w ciągu roku 1000 kWh energii słonecznej, co odpowiada energii zawartej w 100 litrach oleju opałowego. Nie jest to ilość mała, ale zaledwie 27%, czyli 270 kWh jest do dyspozycji w sezonie grzewczym. Instalacje solarne w Polsce sprawdzają się głównie do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej czyli od wczesnej wiosny do później jesieni.

Układ solarny jest alternatywnym źródłem ciepła dla podstawowego systemu podgrzewania ciepłej wody (kocioł węglowy lub gazowy, podgrzewacz elektryczny, grzałka elektryczna, itp.) zapewniającego podgrzanie wody w okresach, gdy energia słoneczna nie jest dostępna lub nie wystarcza na pełne pokrycie zapotrzebowania.

Kolektory słoneczne są jednym z „najczystszych” odnawialnych źródeł energii
Na rynku występują dwa zasadnicze typy kolektorów słonecznych: płaskie oraz próżniowo-rurowe. Różnią się one nie tylko budową, ale też zasadą działania. W obu przypadkach promieniowanie słoneczne jest odbierane na absorberze (selektywna warstwa o wysokim współczynniku absorpcji). Absorber to jeden z najistotniejszych elementów paneli, od jego jakości zależy, jak wydajnie będzie pracować kolektor.

kolektor plaski i prozniowo rurowy