Kalkulacja redukcji emisji dwutlenku węgla

Średni wskaźnik emisji udostępnionym przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami wynosi - 812 kg CO2/MWh, czyli produkując 1000 kWh energii ze słońca oszczędzamy 812 kg emisji CO2.