Jakie zalety stosowania kolektorów?

Kolektory to czysta energia. Podgrzewając wodę tradycyjnie do atmosfery przedostają się szkodliwe i trujące związki których emisja rocznie z jednego domu może wynosić nawet kilka ton. Instalując kolektory zmniejszamy ją do 60%. Jednak argumentami, które najbardziej przemawiają do potencjalnego klienta są korzyści finansowe. Dzięki kolektorom uzyskuje się do 60% oszczędności w roku co daje w domowym budżecie ok. 2 tys. zł.

Wiadomo że kwota oszczędności uzależniona jest od nośnika energii jakim wcześniej była podgrzewana ciepła woda użytkowa. W tym miejscu warto też zwrócić uwagę na oszczędność czasu, ponieważ kolektor jest urządzeniem bezobsługowym. Kolektory to nie tylko opłacalna inwestycja ale wręcz luksus dla klienta.