Inwertery fotowoltaiczne

Zadaniem inwerterów fotowoltaicznych jest przekształcenie wygenerowanej energii przez
panele fotowoltaiczne na prąd przemienny dostarczany do sieci Użytkownika.
Można wyróżnić zarówno jednofazowe 230V jak i trójfazowe 400 V ( w naszym kraju - powyżej 5 kW mocy). Po stronie napięcia zmiennego AC, podłącza się je do rozdzielni głównej w budynku.
Inwertery powinne charakteryzować się szerokim zakresem napięcia wejściowego, dzięki
czemu istnieje możliwość konfiguracji modułów w szerokim zakresie, oraz pozwalają na
pomiar sumarycznej energii wyprodukowanej dziennie i całościowo.
Ważną cechą jest tzw. Stand By lub „koszt nocny” czym mniejszy ok. 2- 5 W, tym mniej energii pobiera urządzenie kiedy nie pracuje. Dzisiejsze Inwertery mają możliwość komunikacji i diagnostyki poprzez system nadzorujący, w zależności od producenta obsługiwany przez portal sieciowy.
Inwertery w przypadku braku zasilania sieciowego przechodzą automatycznie w tryb
uśpienia (ang. Stand-By), aż do momentu powrotu napięcia sieciowego, zapobiega to np. włączeniu się do sieci na której prowadzone są prace konserwacyjne.