Gdzie montuje się kolektory?

Kolektory montowane są na południowej stronie dachu budynku, ścianie bądź na konstrukcji wolnostojącej w ogrodzie. Aby uniknąć jak największej ingerencji w budynek do montażu kolektorów przeważnie wykorzystujemy wolne przewody kominowe, a czas takiej instalacji to jeden dzień, a roboty nie powodują w domu bałaganu.