Dlaczego energia solarna?

Zmiany klimatu to szybko rosnący kryzys cywilizacji zagrażający milionom istnień ludzkich, przyrodzie i warunkom otoczenia - jak widzą to naukowcy z różnych krajów. Międzyrządowy Panel Zmian Klimatu - Międzynarodowa grupa tysięcy renomowanych naukowców będących autorytetami i doradcami w sprawach dotyczących zmian klimatu

– przewiduje drastyczny skutki negatywne, jeżeli emisja dwutlenku węgla będzie nadal rosnąć, w tym:

  • Powiększające się ryzyko wyniszczenia nawet do 30% gatunków na świecie do roku 2030 i wyniszczenie do 40% gatunków do roku 2080.
  • Spotęgowanie klęsk naturalnych – takich jak powodzie, pożary lasów i sztormy.
  • zwiększenie śmiertelności spowodowanej upałami, powodziami i suszami.
  • Zniszczenie raf koralowych i roztopienie obszarów polarnych, podniesienie poziomu morza o około 3,2 do 5 m.

Zmiany klimatu są spowodowane przez wzrost stężenia dwutlenku węgla i emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Dwutlenek węgla jest wytwarzany w wyniku działań takich jak działalność produkcyjna przemysłu, stosowanie przestarzałych paliw jako źródła energii, niszczenia lasów i terenów leśnych, co wynika z wydzielania dwutlenku węgla do atmosfery. Aby zapobiec zmianom klimatycznym musimy radykalnie ograniczyć ilość wydzielanych gazów cieplarnianych, najpierw rezygnując z tradycyjnych źródeł energii zamieniając je na bardziej wydajne i źródła energii odnawialnej. Wykorzystanie tej energii może przynieść znaczne korzyści dla kraju, poszczególnych osób i organizacji.

  • Energia solarna pozwala na zmniejszenie zagrożeń wynikających z rosnących cen paliw gazowych i ciekłych i w ten sposób może ustabilizować koszty prowadzenia działalności gospodarczej albo utrzymania domu.
  • posiadamy obecnie inicjatywy rządowe i opusty cenowe za sprawą Ustawy o OZE -  zachęcające do wzrostu zastosowań źródeł energii odnawialnej.
  • Dostęp do energii solarnej obniża ryzyko i koszty przerw w dostawie prądu elektrycznego.