Co to jest energetyka Prosumencka?

Prosument to połączenie słów PROducent-konSUMENT.

Czyli ktoś kto produkując energię – sam ją zużywa.

Idea prosumeryzmu zyskuje w Polsce coraz większą grupę zwolenników. Wszystkie dane z rozwoju rynku wskazują na ciągły wzrost instalowanych i przyłączanych do sieci systemów fotowoltaicznych, wśród których prym wiodą MIkroinstalacje PV. Mimo wielu zawirowań związanych z niepewnością legislacyjną oraz brakiem konsekwentnej polityki rządowej, słupki danych o kolejnych połączonych z siecią instalacjach fotowoltaicznych napawają optymizmem. Wprawdzie wiedza przeciętnego konsumenta na temat korzyści związanymi z posiadania własnej minielektrowni jest nadal niewielka, jednak jest kilka poważnych argumentów stanowiących podstawę dla dalszego rozwoju sektora.